Chuyên mục: Uncategorized

CẢNH BÁO HIỂM HOẠ TINH BỘT NGHỆ GIẢ – 2 CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT PHÂN BIỆT

Tinh bột nghệ giả là tinh bột nghệ không nguyên chất mà đã có sự pha trộn. Chất pha trộn phổ biến là bột nghệ, sẽ còn dầu nghệ, nhựa nghệ, hoặc thay vì dùng bột nghệ, người ta sẽ dùng chất tạo màu. Cả 2 nguyên liệu này đều dễ dẫn đến: nóng trong,